8 feb 2019 2018-11-25 13.13.05-1 (2).jpg Kunst en Cultuur in Spanje Kunst en Cultuur in Spanje
16 jan 2019 Nederlandse versie 3 delen klein.jpg De 'Juan y Rosa' leermethode De 'Juan y Rosa' leermethode
27 dec 2018 Fuegos artificiales Alicante Oud- en Nieuwjaarsviering Oud- en Nieuwjaarsviering
18 dec 2018 Website SLO Subsidie voor de hoogbegaafdengroep Subsidie voor de hoogbegaafdengroep
18 dec 2018 Málaga en vispera de Navidad Spanje in Kerstsfeer Spanje in Kerstsfeer
18 dec 2018 3 delen Juan y Rosa leermethode B.T.W. van 6% naar 9% op de boeken van Juan y Rosa. B.T.W. van 6% naar 9% op de boeken van Juan y Rosa.
Website SLO
Subsidie voor de hoogbegaafdengroep 18 dec 2018

(Bron: SLO)
Op de website van het SLO kunt u alle informatie vinden over de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen als tegemoetkoming aan de ontwikkelingsbehoeften van de begaafde leerlingen op uw school. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

Criteria subsidieregeling

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Doelstelling en visie: het is duidelijk op welke doelen en doelgroep het activiteitenplan zich richt, en in hoeverre het activiteitenplan logisch aansluit op de analyse van de behoefte en de doelen die zijn gesteld.
  2. Samenwerking en draagvlak: samenwerking tussen en draagvlak van verschillende partijen bij het uitvoeren van het activiteitenplan.
  3. Expertiseontwikkeling en kennisdeling:
    a.De mate waarin aandacht is voor de continue ontwikkeling van de expertise, en
    b.Kennisdeling, zowel binnen het samenwerkingsverband als regionaal en landelijk.
  4. Evaluatie van de voortgang: met een jaarlijkse zelf-evaluatie (aan de hand van monitor Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) worden het doelbereik en de expertiseontwikkeling geëvalueerd en worden eventueel verbeteringen in de aanpak doorgevoerd.
  5. Haalbaarheid en duurzaamheid: het plan dient organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar te zijn, risicofactoren zijn in beeld en het aanbod kan geborgd worden na afloop van de subsidie.

Op 7 december jl. is de regeling officieel bekend gemaakt via de Staatscourant.

Lees meer informatie hierover op de website van het SLO.

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren