Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een selectie van de veel gestelde vragen over Juan y Rosa. Ontbreekt uw vraag over de leermethode? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden graag uw vraag!

Van onderstaande vragen vindt u op deze pagina de antwoorden:

 • Vanaf welke leeftijd kunnen de leerlingen werken met Juan y Rosa?
 • Kan de leerling zelfstandig werken aan de leermethode Spaans?
 • Is de methode geschikt om klassikaal te gebruiken?
 • Moet de leerkracht de Spaanse taal kunnen spreken om Juan y Rosa te kunnen begeleiden?
 • Hoe kan ik een Spaanssprekende vinden die de kinderen wil begeleiden?
 • Niet alle woorden die in het werkboek staan zijn vertaald in het leerboek. Waarom is dit?
 • Zijn de teksten van de liedjes op de cd ook beschikbaar?
 • Kan ik een weektaak opgeven aan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6? Ze zijn heel erg speels en kunnen zich niet lang concentreren.
 • Wat voor eindniveau hebben de leerlingen die met deze leermethode Spaans leren?
 • Hoe kan onze basisschool de leermethode het best implementeren?
 • Kan er in mijn omgeving een voorlichtings-/informatiemiddag of -avond georganiseerd worden?
 • Is het mogelijk om subsidie te krijgen voor Juan y Rosa?
 • Hoe kan ik extra materiaal bestellen welke wordt aanbevolen in de leermethode? 

 

Vanaf welke leeftijd kunnen de leerlingen werken met Juan y Rosa?

Antwoord: Soy Don Toro is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, of jonger als zij al enigszins (AVI3) kunnen lezen en schrijven in het Nederlands. De kinderen maken kennis met de vreemde taal in vergelijking tot hun moedertaal, wat lijkt op elkaar en wat is anders. Ze worden begeleidt met Prezi's op internet op het Spaans en in het werkboek uitgedaagd tot samenwerken en in gesprek gaan met elkaar. 

Juan y Rosa deel I is geschikt voor kinderen vanaf groep 5 of als vervolg op Soy Don Toro. Wij adviseren om de leerlingen uit groep 5 en 6 twee uur per week te laten werken met Juan y Rosa deel I. De leerlingen hebben dan ongeveer twee jaar nodig voor deel I. De leerlingen uit de groepen 7 en 8, die beginnen met deel 1, adviseren wij om twee á drie uur per week te werken met de Spaanse leermethode. Deze leerlingen hebben dan voor deel I één jaar nodig en 1,5 jaar voor deel II. Kortom wanneer een leerling uit groep 5 start met Juan y Rosa kan deze leerling vier jaar werken aan zijn Spaans.

Kan de leerling zelfstandig werken aan de leermethode Spaans?

Antwoord: Ja, de leermethode biedt de leerling de mogelijkheid om zelfstandig ermee te werken in minimale groepjes van twee leerlingen. Door middel van de handleiding, geschreven voor de leerling, de overzichtelijke opzet van het lesmateriaal en de begeleiding van Don Toro kan de hoogbegaafde leerling zelf het Spaans gaan leren. Deze leermethode zet de leerling aan tot het nemen van zelf- verantwoordelijkheid voor zijn leren. 

De begeleider coacht en stimuleert de leerling in zijn leerproces. Hij helpt hem inzicht te verwerven in de aangeboden leerstrategieën en stimuleert hem zijn zelf- verantwoordelijkheid in het leerproces op te pakken en keuzes te maken in de leermethode. 

Is de methode geschikt om klassikaal te gebruiken?

Antwoord: De methode kan ook klassikaal gebruikt worden. Er zijn diverse scholen die de methode in hun curriculum opgenomen hebben. Deze scholen bieden de leermethode klassikaal aan. De leerlingen vormen kleine groepen in de klas, die qua samenstelling regelmatig wisselen om zo op eigen snelheid en niveau door de leermethode heen te kunnen werken. Wilt u in contact komen met deze scholen? Neem dan contact met ons op.

Moet de leerkracht de Spaanse taal kunnen spreken om Juan y Rosa te kunnen begeleiden?

Antwoord: Bij het maken van de leermethode is er van uitgegaan dat de meeste basisscholen niet beschikken over een leraar of lerares Spaans. De leerkracht (of begeleider) hoeft geen Spaans te kunnen. Wel wordt er geadviseerd om minimaal één keer per maand een Spaanssprekende uit te nodigen. Dit werkt erg stimulerend voor de hoogbegaafde leerling. Wij merken dat veel leerkrachten samen met de hoogbegaafde leerlingen de Spaanse taal leren.

Hoe kan ik een Spaanssprekende vinden die de kinderen wil begeleiden?

Antwoord: Er zijn zeker mogelijkheden. De Spaanse taal is een wereldtaal. Er zijn in Nederland veel mensen die Spaans spreken. Een aantal tips zijn: kijkt u eens in uw vriendenkring, zijn er HBO's of universiteiten in de buurt waar Spaans gegeven wordt, u kunt een advertentie zetten in uw plaatselijke huis-aan-huisblad of supermarkt, u kunt op digischool.nl een advertentie plaatsen of u kunt contact met ons opnemen. 

Niet alle woorden die in het werkboek staan zijn vertaald in het leerboek. Waarom is dit?

Antwoord: Bij het schrijven van deze leermethode is altijd de hoogbegaafde leerling als doelgroep gedefinieerd. De hoogbegaafde leerling kenmerkt zich door o.a. nieuwsgierigheid. Door middel van speuren naar woorden in andere media (Internet, woordenboek, etc.) leert de leerling ‘leren’. Zo worden de leerlingen getriggerd om verder op zoek te gaan naar meer informatie over de Spaanse taal.

Zijn de teksten van de liedjes op de cd ook beschikbaar?

Antwoord: De meeste teksten van de liedjes en andere luistervaardigheidsoefeningen staan in het antwoordenboek. Als er behoefte is aan andere liedjesteksten kunt u ons mailen [info@juanyrosa.nl]

Kan ik een weektaak opgeven aan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6? Ze zijn heel erg speels en kunnen zich niet lang concentreren.

Antwoord: Ja, met behulp van de overzichten in het werkboek kunt u van de leerlingen vragen telkens 2 opdrachten verder te werken. Niet teveel opgeven, goed de opdrachten uitleggen en ruimte laten voor eigen invulling; tijd om het dominospel te doen en/of te oefenen met het woordenlijstenspel, toneelstukjes opvoeren moeten mogelijk als onderdeel van de weektaak door de leerlingen zelf in te vullen zijn. Niet langer dan een half uur per keer zelfstandig aan Spaans laten werken. Via kennisnet kunt u een aantal ideeën opdoen over het invullen van weektaken.

Wat voor eindniveau hebben de leerlingen die met deze leermethode Spaans leren?

Antwoord: Tijdens het schrijven de leermethode is rekening gehouden met het Europees Referentiekader (ERK). Na deel 1 hebben de leerlingen een niveau bereikt van A1 in overeenstemming met het ERK. Het niveau van A2 hebben de leerlingen bereikt na deel 2. Hierbij moet worden opgemerkt dat het boek met een open visie op eindniveau geschreven is. Met andere woorden de hoogbegaafde leerlingen worden uitgedaagd om eigen research te doen, bijvoorbeeld het opzoeken van woorden, het mailen met vriendjes, etc. Zo kan er een niveau bereikt worden van A1+ en A2+.

Hoe kan onze basisschool de leermethode het best implementeren?

Antwoord: Het tijdschrift Talent van Uitgeverij Koninklijke van Gorcum bevat ervaringen van andere scholen bij het opzetten van een plusklas of het inzetten van verbredingsmateriaal voor een kleine groep kinderen. U kunt via het mailadres van Juan y Rosainfo@juanyrosa.com, naar referentiescholen vragen die de Spaanse methode al hebben geïmplementeerd of via de Prezi 'Implementatiemodel Juan y Rosa'.

Kan er in mijn omgeving een voorlichtings-/informatiemiddag of -avond georganiseerd worden?

Antwoord: Regelmatig worden er voorlichtingen gehouden op scholen in Nederland. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos en worden gegeven door de auteur. U kunt via het contactformulier aangeven dat u naar een voorlichting wilt komen of een voorlichting wilt aanbieden op uw school. Het enige wat de uitgenodigde school hoeft te doen voor de voorlichting is een ruimte beschikbaar te stellen. De groepen zijn doorgaans klein (ongeveer 15 personen), zodat er voldoende ruimte en tijd is voor inhoudelijke vragen.

Is het mogelijk om subsidie te krijgen voor Juan y Rosa?

Antwoord: Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van eventuele mogelijkheden die er zijn of komen om bijdragen te verwerven via de Europese Commissie of via een andere actuele organisatie. In de nieuwsbrief van de Vereniging Docenten Spaans Nederland hield Noud Oomen u regelmatig op de hoogte van het Erasmus Plus subsidie beleid. 

Hoe kan ik extra materiaal bestellen welke wordt aanbevolen in de leermethode?

Antwoord: U kunt het extra materiaal bestellen via:

U kunt zich ook aanmelden bij “1 minuto con difusión”. U krijgt dan via de mail actuele ideeën en tips voor de Spaanse les. U krijgt de informatie geheel in het Spaans.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren