Informatie over de leermethode 

Met deze leermethode worden jonge kinderen op de basisschool uitgedaagd om Spaans te leren. Ze leren te werken met een veelheid aan leerstrategieën en ontdekken al doende welke leerstrategie bij hen zelf het beste werkt. De leermethode bestaat uit drie delen voor leerlingen vanaf groep 3 tot en met 8. Elk deel bevat minstens twee schooljaren aan lesstof. De leerlingen kiezen zelf hoe snel of nauwkeurig ze het Spaans willen leren. Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. 

U kunt deze leermethode klassikaal inzetten of alleen voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerlingen gaan in kleine groepjes van minimaal twee zelfstandig aan de slag met de leermethode.

Doel van de leermethode is: voldoen aan de behoefte van uitdagende leerstof voor leerlingen, zodanig dat zij gemotiveerd kunnen blijven leren. Zij worden gestimuleerd en geprikkeld om zelf te ontdekken hoe je Spaans kunt leren. Bovendien biedt de leermethode een extra kans voor de leerlingen om hun eigen leerstrategie te ontdekken en te ontwikkelen hetgeen hem ook voor voordeel biedt ten behoeve van de andere leervakken. Zij leren namelijk door middel van het TASC-model te reflecteren en evalueren op hun eigen leermethode.

Hoe leren ze?: De methode is zeer gevarieerd opgezet met puzzels, open opdrachten, drama-/ en conversatie-oefeningen. Doordat ook een aantal opdrachten in het werkboek gebruik maakt van het internet heeft de leermethode een heel open en onbeperkt karakter gekregen, dit spreekt leerlingen die makkelijk leren erg aan. Gebaseerd op het TASC-model van Belle Wallace, London, NACE (zie Nace) leert de leerling op eigen tempo en niveau het Spaans, de groepsleerkracht begeleidt de leerling enkel in zijn leerproces. De leerkracht/begeleider die kennis heeft van het Spaans is een voorrecht voor de leerling maar niet noodzakelijk om te starten met de leermethode op uw school.

Enkele speerpunten:

 • Soy Don Toro, het deel voor de onderbouw, bestaat uit een werkboek, audio-visueel materiaal dat dient als begeleiding van de leerlingen op internet en een handleiding voor de begeleider (die het Spaans niet hoeft te beheersen).
 • Juan y Rosa, in 2 delen voor de midden- en bovenbouw bestaat elk uit: een leerboek, een werkboek, een antwoordenboek en 2 cd's. Het werkboek is het belangrijkste onderdeel van de leermethode. Het bestaat uit meer dan 150 pagina's oefeningen, liedjes en puzzels, waarmee de leerling kan werken en spelen met het Spaans. De grammatica is minimaal aanwezig in de vorm van 'het leren van de groene blokken!' De bijbehorende audioclips biedt de leerling de begeleiding op het Spaans. 
 • Don Toro helpt de kinderen om zelfstandig door het boek te werken.
 • De kinderen kunnen zichzelf en elkaar toetsen en beoordelen. Voor de docent is in het werkboek aan het begin van elk hoofdstuk een overzichtspagina opgenomen zodat de groepsleerkracht het werk van het kind kan volgen en hem kan begeleiden in het voortgangsproces.
 • Met behulp van de CD's of USB-stick kunnen de kinderen de luisteroefeningen maken.
 • De teksten in het leerboek zijn opgezet in dialoogvorm, die ook te beluisteren zijn op de cd/USB. De oefeningen in het werkboek dagen de kinderen ook uit tot die dialoog.
 • In elk hoofdstuk leren de kinderen een Spaans lied. Ze worden ook uitgedaagd om in het Spaans toneelstukjes op te voeren.
 • De kinderen worden gestimuleerd om een taalportfolio bij te houden. Daar moet de groepsleerkracht hen ook toe stimuleren. In de handleiding voor de leerling staat beschreven hoe de leerling zich kan aanmelden bij Edmodo, een 'app' waarmee hij zijn vorderingen kan bijhouden.
 • De leermethode is interactief. De kinderen kunnen zelf met Don Toro mailen (dontoro.espanja@gmail.com) en vragen stellen of een gesprekje voeren in het Spaans. Ook kunnen ze elkaar opzoeken op Twitter (@Don_Toro_) en op de 'app' van Edmodo.
 • Op deze website en in Edmodo staan spellen om te downloaden. Deze spellen (domino, lotto, memory, woordenlijstenspel en sobre-mí-spel) zijn gebaseerd op de woordenschat uit deel 1 van Juan y Rosa.
 • In de nieuwsbrief (verschijnt elke maand) staan ook nieuwsregels die speciaal bedoeld zijn voor de leerlingen.
 • Aan de leerkracht/begeleider worden de laatste nieuwtjes weergegeven in diezelfde nieuwsbrief. Zij kunnen ook ervaringen met elkaar uitwisselen op Facebook door vrienden te worden van Rosa (facebook.com/rosadeespanja) en mogelijk de Facebook site van Juan y Rosa ‘liken’. Ook kunnen ze met Twitter in contact blijven met de nieuwtjes van Juan y Rosa (@Juan_y_Rosa) en van Don Toro (@Don_Toro_). Tenslotte kunnen ze zich aanmelden op de LinkedIn groep 'Spaanse les met Juan y Rosa'.

Voor meer toelichting op de leermethode zie ook de handleiding voor leraar/begeleider en de speciale handleiding voor de leerling. Beide kunt u downloaden via deze website onder het kopje Downloads.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren