Informatie Spaanse leermethode Juan y Rosa

Met deel 1 van deze leermethode Spaans kunt u in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs starten als verbredingsmateriaal voor leerlingen die behoefte hebben aan extra taalonderwijs. Ook kunt u de methode gebruiken bij het klassikaal invoeren van het vak Spaans. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er het aanvullende deel 0 waarmee u in de onderbouw (groep 3) kunt starten: "Soy Don Toro" (deel 0).

Doel van de leermethode: voldoen aan de behoefte van extra leerstof voor leerlingen, zodanig dat zij gemotiveerd kunnen blijven leren. Zij worden gestimuleerd en geprikkeld om zelf te ontdekken hoe je Spaans kunt leren. Bovendien biedt de leermethode een extra kans voor de leerlingen om hun eigen leerstrategie te ontdekken en te ontwikkelen hetgeen hem ook voor voordeel biedt ten behoeve van de andere leervakken. Zij leren namelijk door middel van het TASC-model te reflecteren en evalueren op hun eigen leermethode.

De methode is zeer gevarieerd opgezet met puzzels, open opdrachten, drama-oefeningen en conversatie-oefeningen. Doordat ook een aantal opdrachten in het werkboek gebruik maakt van het internet heeft de leermethode een heel open en onbeperkt karakter gekregen, dit spreekt leerlingen die makkelijk leren erg aan. Gebaseerd op het TASC-model van Belle Wallace, London, NACE (zie Nace) leert de leerling op eigen tempo en niveau het Spaans, de groepsleerkracht begeleidt de leerling enkel in zijn leerproces. De leerkracht/begeleider die kennis heeft van het Spaans is een voorrecht voor de leerling maar geen noodzakelijkheid voor de leermethode.

Enkele speerpunten:

 • Soy Don Toro, het deel voor de onderbouw, bestaat uit een werkboek, veel audio-visueel materiaal op internet en een handleiding voor de begeleider (die het Spaans niet hoeft te beheersen).
 • Juan y Rosa, in 2 delen voor de midden- en bovenbouw bestaat elk uit: een leerboek, een werkboek, een antwoordenboek en 2 cd's. Het werkboek is het belangrijkste onderdeel van de leermethode. Het bestaat uit meer dan 150 pagina's oefeningen, liedjes en puzzels, die de leerling laten werken en spelen met het Spaans. Het uitgangspunt van de methode, dat de leerling Spaans leert door het werken en spelen met de taal, maakt de aandacht voor de grammatica van ondergeschikt belang is. Het leerboek, 45 pagina's leerstof, is daarom ondergeschikt gemaakt aan het werkboek.
 • Don Toro helpt de kinderen om zelfstandig door het boek te werken.
 • De kinderen kunnen zichzelf en elkaar toetsen en beoordelen. Voor de docent is in het werkboek aan het begin van elk hoofdstuk een overzichtspagina opgenomen zodat de groepsleerkracht het werk van het kind kan volgen en hem kan begeleiden in het voortgangsproces.
 • Met behulp van een cd-speler kunnen de kinderen de luisteroefeningen maken.
 • De teksten in het leerboek zijn opgezet in dialoogvorm, die ook te beluisteren zijn op de cd. De oefeningen in het werkboek dagen de kinderen ook uit tot die dialoog.
 • In elk hoofdstuk leren de kinderen een Spaans lied. Ze worden ook uitgedaagd om in het Spaans toneelstukjes op te voeren.
 • De kinderen worden gestimuleerd om een taalportfolio bij te houden. Daar moet de groepsleerkracht hen ook toe stimuleren. In de handleiding voor de leerling staat beschreven hoe de leerling zich kan aanmelden bij Edmodo, een 'app' waarmee hij zijn vorderingen kan bijhouden.
 • De leermethode is interactief. De kinderen kunnen zelf met Don Toro mailen (dontoro.espanja@gmail.com) en vragen stellen of een gesprekje voeren in het Spaans. Ook kunnen ze elkaar opzoeken op Twitter (@Don_Toro_) en op de 'app' van Edmodo.
 • Op deze website staan spellen om te downloaden. Deze spellen (domino, lotto, memory, woordenlijstenspel en sobre-mí-spel) zijn gebaseerd op de woordenschat uit deel 1 van Juan y Rosa. De eerste spellen gebaseerd op deel 2 staan inmiddels ook op de site. In de nieuwsbrief (vier keer per jaar uitgebracht) staan ook nieuwsregels die speciaal bedoeld zijn voor de leerlingen.
 • Aan de leerkracht/begeleider worden de laatste nieuwtjes weergegeven in diezelfde nieuwsbrief. Zij kunnen ook ervaringen met elkaar uitwisselen op Facebook door vrienden te worden van Rosa (facebook.com/rosadeespanja) en mogelijk de Facebook site van Juan y Rosa ‘liken’. Ook kunnen ze met Twitter in contact blijven met de nieuwtjes van Juan y Rosa (@Juan_y_Rosa) en ze kunnen zich aanmelden op de LinkedIn groep 'Spaanse les met Juan y Rosa'.

Voor meer toelichting op de leermethode zie ook de handleiding voor leraar/begeleider en de speciale handleiding voor de leerling. Beide kunt u downloaden via deze website onder het kopje Downloads.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren