Niveaus

De methode Juan y Rosa bestaat uit drie delen. Deel 0, "Soy Don Toro" is geschikt voor kinderen vanaf 5 tot 7 jaar. Het is een kennismaking met een nieuwe taal én een nieuwe manier van leren. De methode leidt niet op voor een formeel vastgesteld taalniveau.

Deel 1 "Juan y Rosa están de vacaciones" is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5. Aan het einde van dit deel zal de leerling het niveau vergelijkbaar met het A1+niveau van het Europees Referentiekader bereikt hebben.

Deel 2, "Juan y Rosa están en casa", is geschikt als vervolg op deel 1 voor de leerlingen vanaf groep 7 maar ook als extra materiaal voor ieder die Spaans leert en geïnteresseerd is in de gewoontes en gebruiken van de mensen in Spanje. Van elke Spaanse regio zijn de culturele, aardrijkskundige en geschiedkundige feiten verwerkt in de opdrachten in het werkboek. Aan het einde van deze methode zal de leerling het niveau vergelijkbaar met het A2+niveau van het Europees Referentiekader bereikt hebben.

De methode daagt uit tot het bereiken van je eigen grens die mogelijk hoger ligt dan het A2+ niveau van het ERK. Voor het uitwisselen van informatie met de andere Juan y Rosa gebruikers nodigt de schrijfster van de methode Antoinette Gerichhausen u van harte uit op Edmodo, de Facebook pagina of via Twitter! U kunt zich ook aanmelden bij de LinkedIn groep: "Spaanse les met Juan y Rosa". En heeft u opmerkingen, vragen of ideeën ter verbetering van de methode kunt u mij hierover mailen: Antoinette Gerichhausen.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren