Deel 0 "Soy Don Toro"

Vanaf halverwege groep 3 (of eerder met meer begeleiding) kunnen kinderen met dit deel aan de slag. Het zal deze jonge kinderen één tot anderhalf  jaar kosten voor ze het hele werkboek hebben doorgewerkt. 

Wat leren ze? (Probeer het eens uit met de leerlingen aan de hand van een activiteit uit deel 0.)

"Soy Don Toro" bereidt de leerling voor op deel 1 van de leermethode. De leerling kan starten indien hij een beginnersniveau lezen heeft. In het werkboek en met de begeleidende Prezi's wordt de leerling wegwijs gemaakt in de wereld van de Spaanse klanken en schrijfwijze in vergelijking met de Nederlandse. Verder zal hij verschillende manieren ontdekken van woordjes leren en zal hij andere uitdagingen tegenkomen bij het leren van deze nieuwe taal. De kinderen leren zeven Spaanse liedjes te zingen, te stampen en te klappen en ze leren te luisteren naar een Argentijns sprookje.   

Vanaf hoofdstuk 3 (ongeveer in april, groep 3) wordt ook aandacht aan de schrijfwijze van het Spaans geschonken waarmee de leerling het Spaans leert lezen. Het leren van het Spaans wordt met name ondersteund door de combinatie van klank, gebaren, liedjes, bewegingen, filmpjes en plaatjes. De leerling wordt verder emotioneel uitgedaagd om na te denken over wat hij of zij zelf leuk vindt en wat hij/zij graag doet. Aan de hand van vragen wordt de leerling bewust gemaakt van zijn eigen belevingswereld en die van de medeleerling. Hierover gaat de begeleider in gesprek met de leerlingen in het Nederlands en combineert deze gesprekken met de voorbeelden uit het lesmateriaal. In de handleiding vindt de begeleider bij elke opdracht een bijbehorende aanzet voor het gesprek. U kunt met de leerlingen zowel in het Nederlands als in een combinatie van Nederlands en Spaans praten. 

De leerlingen worden niet getoetst in dit deel. Ze worden wel gestimuleerd en uitgenodigd om tekeningen te maken en die te ondersteunen met Spaanse woorden die ze geleerd hebben, plaatjes te benoemen in het Spaans, themakaarten te maken, liedjes mee te zingen het bingospel en het dominospel te spelen. Ze leren dus wel om te gaan met de nieuwe klanken en woorden uit de vreemde taal en ze zullen al een vlotte start kunnen maken als ze het Spaans gaan leren in groep 5. Zij kunnen daartoe besluiten aan het einde van groep 4.

Don Toro is de begeleidende stier. De leerlingen komen hem ook weer tegen in deel 1 en 2. De leerlingen kunnen hem volgen op Twitter: @don_toro_. Ana leert Spaans mee met de leerlingen en begeleidt hen samen met Don Toro door dit deel van de Spaanse leermethode.

Download een digitale versie van hoofdstuk 1 van het werkboek en van de handleiding.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren