Implementatie

Alle leerlingen hebben behoefte aan individuele aandacht. Als hiervoor vervolgens een gezamenlijke oplossing aangeboden kan worden, zal dit de voorkeur genieten boven een individuele oplossing. Een groep leerlingen kan elkaar blijven stimuleren in het leerproces en de leerlingen zullen zichzelf herkennen in elkaar. Een nieuwe taal leren op de basisschool biedt een goede oplossing voor de groep leerlingen die vooruitlopen in hun taalontwikkeling. Gezamenlijk een taal leren stimuleert en alleen gezamenlijk kun je gesprekken en dramastukken opvoeren.

Met deel 0 "Soy Don Toro" kunt u starten na de herfstvakantie in groep 3.

Met deel 1 "Juan y Rosa están de vacaciones" kunt u starten vanaf groep 5. 

Voor een compleet en gedetailleerd implementatiemodel van de drie delen op uw school is een presentatie te zien in Prezi. (klik hier):

  • U vindt een beschrijving van een implementatie van deel 1 in groep 5/6. In groep 7/8 kunt u dan starten met deel 2. 4 jaar Spaans met Juan y Rosa zal de leerling opleiden boven het vergelijkbare niveau A2 van het ERK uit.
  • U kunt ook beginnen met deel 0, "Soy Don Toro" in groep 3: u leert uw leerling beter kennen en hij zichzelf voordat hij start met het leren van Spaans in groep 5.
  • U vindt een beschrijving van de verschillen op organisatieniveau bij een implementatie van deel 1 in groep 7/8.
  • U kunt antwoorden vinden op vragen naar aanleiding van het lesgeven aan een groep leerlingen die op eigen snelheid en niveau tegelijk in één klas Spaans aan het leren zijn.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren