Implementatie op uw school

Alle leerlingen hebben behoefte aan individuele aandacht. Als hiervoor vervolgens een gezamenlijke oplossing aangeboden kan worden, zal dit de voorkeur genieten boven een individuele oplossing. Een groep(je) leerlingen kan elkaar blijven stimuleren in het leerproces en de leerlingen zullen zichzelf herkennen in elkaar. Deze leermethode heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 die een andere uitdaging nodig hebben om te leren 'leren'. Zelf verantwoordelijkheid leren nemen in het eigen leerproces is belangrijk voor deze groep. Een nieuwe taal leren op de basisschool biedt een goede oplossing voor die groep leerlingen die vooruitlopen in ontwikkeling omdat voor deze leeftijdsgroep juist het taalgebied makkelijk gestimuleerd kan worden. Gezamenlijk een taal leren in kleine groepen van twee tot vier leerlingen motiveert en tenslotte kun je alleen gezamenlijk gesprekken voeren en dramastukken opvoeren.

Met deel 0 "Soy Don Toro" kunnen de leerlingen starten na de herfstvakantie in groep 3.

Met deel 1 "Juan y Rosa están de vacaciones" kunnen ze beginnen vanaf groep 5.

Met deel 2 "Juan y Rosa están en casa" tenslotte als ze de eindtoets van deel 1 afgerond hebben.  

Voor een compleet en gedetailleerd implementatiemodel van de drie delen op uw school (een uitgebreid lesrooster) is een presentatie te zien op Prezi. (klik hier):

  • U vindt een beschrijving van een implementatie van deel 1 in groep 5/6. In groep 7/8 kunt u dan starten met deel 2. 4 jaar Spaans met Juan y Rosa zal de leerling opleiden boven het vergelijkbare niveau A2+ van het ERK uit. Wilt u starten met deel 1 in groep 7/8 dan vindt u hier de implementatie beschrijving.
  • U kunt ook beginnen met deel 0, "Soy Don Toro" in groep 3: u leert uw leerling beter kennen en hij zichzelf voordat hij start met het leren van Spaans in groep 5.
  • U kunt hier antwoorden vinden op vragen naar aanleiding van het lesgeven aan een groep leerlingen die op eigen snelheid en niveau tegelijk in één klas Spaans aan het leren zijn.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren