Niveaus/Implementatie/Op eigen snelheid en niveau tegelijk in één klas

Hoe kan de klas ingericht worden als er gewerkt wordt met een gedifferentieerde groep leerlingen? Aan de hand van een aantal vragen wordt deze wijze beschreven.

Hoe ziet een dergelijke gedifferentieerde les er uit?

Alle leerlingen komen in een klas bijeen en gaan direct aan de slag in hun eigen niveaugroepje met het werk waar ze gebleven zijn. Er is altijd wel iets te leren, de groene blokken herhalen bijvoorbeeld, of een oefening te maken die nog niet helemaal af is, mits de begeleidster aan de kinderen genoeg 'huiswerk' of 'zelfstandig-te-maken' werk opgeeft, danwel ze vrij vooruit laat werken naar eigen behoefte.

De leerlingen die bij hetzelfde hoofdstuk zijn werken samen. Groep voor groep worden door de begeleider geroepen om aan de instructietafel met hem/haar te komen werken. Mocht blijken aan de instructietafel dat er een leerling uit de groep sneller wil en kan gaan, krijgt die leerling ook de kans om alleen of met een maatje te versnellen tot de aansluiting met de volgende groep is bereikt.

Gaan de kinderen steeds zelfstandig te werk of werken ze in groepjes en gaat de begeleider ze steeds per groepje les geven?

De leerlingen komen met hun eigen groepje aan de instructietafel op verzoek van de begeleider en samen wordt er het huiswerk van de afgelopen week besproken. Niet in de zin van elke opdracht per regel samen nakijken maar meer in de zin van vragen stellen zoals: Is het jullie gelukt met het huiswerk? Laat eens kijken of alles ingevuld staat? Zijn er nog vragen? Begrijpt iemand iets niet of niet helemaal?

Gezamenlijk worden nu de spreekvaardigheidsopdrachten uit het hoofdstuk gedaan zodat de begeleider ook hoort hoe de uitspraak is van de leerlingen. De open opdrachten worden ook gezamenlijk behandeld. De opdrachten waarvan de antwoorden in het oplossingenboek staan, de gesloten opdrachten, kunnen de leerlingen zelf van elkaar nakijken.

Indien er maar een paar oplossingenboeken aanwezig zijn in de klas:

  • de leerlingen zullen in overleg moeten gaan met elkaar wie nakijkt van wie en wat de ander ondertussen nog kan doen. De een kijkt na, de ander leert verder uit het lesboek, groene blokken, een nieuwe les of werkt met de te downloaden spellen van Juan y Rosa van de website (woordenlijstenspel, dominospel, sobre-mí-spel)

Voor iedere leerling is er een oplossingenboek:

  • de boeken blijven aanwezig bij de begeleider en de kinderen gebruiken ze in elke les om de gemaakte opdrachten van de afgelopen week na te kijken van elkaar

Aan de instructietafel horen de leerlingen van de begeleider wat de consequentie is van de gemaakte fouten: opnieuw doen - opnieuw een gedeelte leren - thuis of in de klas nog eens de gemaakte fouten doornemen.

Hoe laat je de kinderen de Groene Blokken leren: in de klas of thuis?

Voor het leren van de Groene Blokken heb ik een speciaal boekje gemaakt die elke leerling kan downloaden van deze site. Deze blokken kunnen ze stampender-, rappender, zingender, of spelenderwijs leren.

De leerlingen zullen in hun eigen klas de ruimte en tijd moeten krijgen om af en toe te kunnen werken aan het Spaans als ze de andere opdrachten af hebben of zoals een onderwijzeres mij vertelde juist als motivatie aan het begin van de dag zodat de andere "te makkelijke" of zelfs  "saaie" opdrachten juist gemaakt worden omdat ze goede zin hebben gekregen van het Spaans.

Daarnaast is het uiteraard toegestaan om ook thuis te werken aan het Spaans, maar dit kan nooit een verplichting zijn. 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren