Niveaus/Implementatie/Starten in groep 7/8 met deel 1:

In groep 7/8 kunt u dezelfde opzet als voor groep 5/6 gebruiken. Hieronder staan enkele aanpassingen die u voor deze groep kunt doorvoeren.

Bij punt 5. Groepjes vormen:

Afhankelijk van de grootte van de school kunt u groepjes vormen van leerlingen die een extra taal aankunnen van minimaal 2 leerlingen en maximaal 8.

Bij punt 6. Tijd vrijmaken voor de leerling

Twee maal per week moet u voor deze leerlingen 60 tot 75 minuten vrij maken voor Spaans, waarvan minimaal 1 keer met de hele groep gezamenlijk in de speciale ruimte. In deze ruimte is een cd-speler aanwezig met koptelefoon. De koptelefoon is te gebruiken voor het maken van een individuele oefening.

Bij punt 8. Gesprekken inplannen

Elke week moet minimaal 1 gesprek ingepland worden door de leerkracht met de leerling Spaans, aan het begin of einde van de week. Voor de oudere leerling kunt u het wekelijkse gesprek langzaam afbouwen naar een tweewekelijks gesprek. Hierbij kunt u de leiding van het gesprek steeds meer aan de leerling geven. Ook kunt u met de leerling afspreken of hij/zij, samen of alleen, een presentatie wil geven voor de eigen groep. Besproken wordt wat de leerling de komende lessen gaat doen, wat gezamenlijk en wat individueel en hoe de oefeningen afgelopen keer zijn gegaan. Aan de hand van het werkblad in het werkboek op de eerste bladzijde van elk hoofdstuk kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd. Aan de hand van de gemaakte oefeningen kan de leerkracht inhoudelijk met de leerling evalueren. En ook het oefenen van werkwoordsvormen of het vertalen van woorden behoren tot het gesprek.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren