Niveaus/Implementatie/Starten in groep 5/6 met deel 1:

  1. Boeken aanschaffen
  2. Ouders inlichten
  3. Spaanssprekende ouder/leerkracht vinden
  4. Ruimte aanwijzen voor Spaans
  5. Groepjes vormen
  6. Tijd vrijmaken voor de leerling
  7. Handleidingen downloaden
  8. Gesprekken inplannen
  9. Rapportnotering

1. Boeken aanschaffen

Voor elke leerling schaft u 1 leerboek en 1 werkboek aan. Het oplossingenboek en de 2 cd’s kunt u per groep aanschaffen. Het is eventueel ook mogelijk om voor elke 2 leerlingen 1 leerboek aan te schaffen.

2. Ouders inlichten

Aangezien Spaans geen verplicht vak is voor het basisonderwijs, maar wel heel belangrijk kan zijn voor het leerproces van een groep leerlingen is het goed de ouders hierover in te lichten. U kunt deze informatie op een algemene schoolinformatieavond geven of u organiseert een speciale ouderavond in om verschillende activiteiten van de school toe te lichten.

3. Spaanssprekende ouder/leerkracht vinden

In elk dorp of stad zijn mensen te vinden die u in contact kunnen brengen met een Spaanssprekende.  Eén keer per maand wordt de Spaanssprekende ouder of docent uitgenodigd om met de kinderen te praten in het Spaans over hetgeen ze geleerd hebben. Tevens worden dan de vragen beantwoord van de leerlingen en de oefeningen met open vragen nagekeken.

Als de school beschikt over een Spaanssprekende leraar/ouder die zich vrij kan maken om de kinderen te begeleiden zal de groep iets groter gemaakt kunnen worden. Belangrijk blijft wel dat de kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. De ouder of leraar moet niet klassikaal les gaan geven. Zelfstandig werken, afgewisseld met werkopdrachten waaraan de leerlingen met zijn tweeën kunnen werken, moet gestimuleerd worden. Wel kan klassikaal gewerkt worden aan de luistervaardigheidsoefeningen, liedjes en spellen.

4. Ruimte aanwijzen voor Spaans

Het is belangrijk dat de Spaanse groep minimaal 1 keer per week afgezonderd werkt in een ruimte/lokaal met cd-speler erbij. Op een ander moment in de week kunnen zij ook in de eigen klas blijven om zelf verder te werken met de oefeningen of leer-/studeerwerk.

5. Groepjes vormen

Afhankelijk van de grootte van de school kunt u groepjes vormen van leerlingen die een extra taal aankunnen van minimaal 2 leerlingen en maximaal 6.

6. Tijd vrijmaken voor de leerling

Twee maal per week moet u voor deze leerlingen 30 tot 45 minuten vrij maken voor Spaans, waarvan minimaal 1 keer met de hele groep gezamenlijk in de speciale ruimte. In deze ruimte is een cd-speler aanwezig met koptelefoon. De koptelefoon is te gebruiken voor het maken van een individuele oefening.

7. Handleidingen downloaden

De handleiding voor de leerkracht en die voor de leerling kunt u downloaden op de site www.juanyrosa.nl. Zowel de leerkracht als elke leerling leest zijn handleiding. Deze vindt u onder downloads.

8. Gesprekken inplannen

Elke week moet minimaal 1 gesprek ingepland worden door de leerkracht met de leerling Spaans. Bij de jonge leerling wordt aanbevolen dit gesprek twee maal per week te houden, vlak voor zijn Spaanse lesmoment. Besproken wordt wat de leerling de komende les gaat doen, wat gezamenlijk en wat individueel en hoe de oefeningen afgelopen keer zijn gegaan. Aan de hand van het werkblad in het werkboek op de eerste bladzijde van elk hoofdstuk kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd. Aan de hand van de gemaakte oefeningen kan de leerkracht inhoudelijk met de leerling evalueren. Eens in de twee weken worden enkele woordvertalingen geoefend of vormen werkwoordsvormen een onderdeel van het gesprek.

9. Rapportnotering

De toets in elk hoofdstuk kan individueel gemaakt worden, mits het om een klein groepje leerlingen gaat en er een koptelefoon beschikbaar is, of gezamenlijk samen met de Spaanssprekende begeleider. De groepsleerkracht geeft aan de hand van deze toetsen en de gemaakte oefeningen uit het werkboek een beoordeling voor het rapport. Belangrijk bij het geven van een cijfer/beoordeling is de mate van vrijheid waarmee de leerling Spaanse zinnen maakt. De grammaticale perfectie komt later.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren