Niveaus/Implementatie/Starten in groep 3 met deel 0

  1. Lesmateriaal aanschaffen
  2. Ouders inlichten
  3. Spaanssprekende ouder/leerkracht vinden
  4. Ruimte aanwijzen voor Spaans
  5. Groepjes vormen
  6. Tijd vrijmaken voor de leerling
  7. Gesprekken inplannen

1. Lesmateriaal aanschaffen

Voor elke leerling schaft u één werkboek aan. Voor de begeleider schaft u één handleiding aan. Verder is regelmatig toegang tot internet nodig, omdat in het werkboek vaak wordt verwezen naar presentaties in Prezi.

2. Ouders inlichten

Aangezien Spaans geen verplicht vak is voor het basisonderwijs, maar wel heel belangrijk kan zijn voor het stimuleren van het leerproces van een groep leerlingen is het goed de ouders hierover in te lichten. U kunt deze informatie op een algemene schoolinformatieavond geven of u organiseert een speciale ouderavond om verschillende activiteiten van de school toe te lichten.

3. Spaanssprekende ouder/leerkracht vinden

Voor de begeleiding van de allerjongsten die Spaans krijgen met deel 0 van Juan y Rosa, ‘Soy Don Toro’, is een half uur per week externe begeleiding nodig van een ouder, Spaanssprekende of hulpleerkracht om de leerlingen door het boek te begeleiden met onder andere de waardevolle gesprekken waartoe het boek de groep uitdaagt. De begeleiding die de leerlingen krijgen via Prezi is gericht aan de individuele leerling om Spaanse woorden te leren. Daarnaast biedt de Prezi aan de individuele leerling en/of aan de groep extra culturele informatie over de Spaanssprekende landen. De begeleider die de leerlingen een half uur per week begeleidt, hoeft het Spaans niet te beheersen om de leerlingen te kunnen begeleiden. 

De leerlingen worden niet getoetst in het werkboek. Het werkboek biedt aan de leerling oefening en 'tools' om Spaanse woorden en zinnetjes te leren en een leerstrategie of verschillende leerstrategieën eigen te maken. Hiermee krijgen ze een handvat aangeleerd om (elke) nieuwe lesstof in de toekomst eigen te maken. 

Afhankelijk van de begeleider kan de grootte van de groep leerlingen aangepast worden. Belangrijk voor de begeleider is vooral om elke leerling vrijheid te bieden in de ontdekking naar zijn eigen leerstrategie(en). De begeleider voert klassikaal de gesprekken met de leerlingen, zingt gezamenlijk mee met de liedjes, luistert samen naar het sprookje en kijkt individueel mee over de schouder van de leerling bij zijn andere opdrachten. Bij deze andere opdrachten wordt zelfstandig werken, afgewisseld met werkopdrachten waaraan de leerlingen met zijn tweeën of in kleine groepjes kunnen werken.  

4. Ruimte aanwijzen voor Spaans

Het is belangrijk dat de Spaanse groep minimaal één keer per week afgezonderd werkt in een ruimte/lokaal met met computers of tablets met internetverbinding. Op een ander moment in de week kunnen zij ook in de eigen klas blijven om zelf nog verder te werken met de oefeningen en de spelletjes.

5. Groepjes vormen

Afhankelijk van de grootte van de school gaat u groepjes vormen van minimaal twee leerlingen die extra leerwerk behoeven om te leren ‘leren’ of gemakkelijk een extra taal aan kunnen. De maximale grootte van de groep is afhankelijk van de begeleider.

6. Tijd vrijmaken voor de leerling

Twee maal per week moet u als groepsleerkracht voor deze leerlingen 30 minuten vrij maken voor Spaans in de speciale ruimte, waarvan éénmaal met de begeleider. In de speciale ruimte zijn computers met internetverbinding aanwezig en koptelefoons. De leerlingen kunnen individueel werk met de computer afwisselen met spellen, waarmee Spaanse woordjes worden geleerd, waaraan ze in groepjes kunnen werken. Naast de 30 minuten met begeleider en de 30 minuten zelfstandig in de speciale ruimte werken, kunt u er ook nog voor kiezen om de leerlingen na of voor hun weektaak individueel extra Spaans werk in te laten plannen van twee maal een kwartier.

7. Gesprekken inplannen

Elke twee weken plant de groepsleerkracht minimaal één gesprek in met de leerling Spaans. Besproken wordt of de leerling al weet hoe hij Spaans kan leren, of hij het leuk vindt wat hij leert en waarom hij de les wil blijven volgen. Samen met de begeleider bespreekt de groepsleerkracht elke week de sfeer in de leerlingengroep en de individuele voortgang per leerling.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren