17 apr 2014 Gabriel Garcia Marquez.jpg Gabriel García Márquez overleden op 17 april 2014 Gabriel García Márquez overleden op 17 april 2014
14 apr 2014 La jaula de oro.jpg Nieuws uit de Spaanse cultuurwereld Nieuws uit de Spaanse cultuurwereld
7 apr 2014 JR4.jpg Aan deel 0, lesmethode Spaans voor groep 3/4 van Juan y Rosa, wordt hard gewerkt Aan deel 0, lesmethode Spaans voor groep 3/4 van Juan y Rosa, wordt hard gewerkt
5 apr 2014 Porta de la Feria de Abril 2014.JPG 'Feria de abril' in Nederlands op 13 april 'Feria de abril' in Nederlands op 13 april
4 apr 2014 juan computert.PNG TRIELE 2014 van de vakgroep Spaans op de basisschool TRIELE 2014 van de vakgroep Spaans op de basisschool
3 apr 2014 juan computert.PNG Twitter @juan_y_rosa voor leerkrachten of begeleider Spaans Twitter @juan_y_rosa voor leerkrachten of begeleider Spaans
JR4.jpg
Derde netwerkbijeenkomst 'Spaans op de basisschool' 9 okt 2013

Even nog in aansluiting op de vorige nieuwsbrief wil ik u het verslag van de derde netwerkbijeenkomst niet onthouden. Het verslag is geschreven in het Spaans en kunt u hier vinden.

Op de website van Juan y Rosa kunt u ook het nieuw beschreven implementatiemodel bekijken op het weblog die erg nuttig kan zijn als u aan het werken bent of gaat met de lesmethode Juan y Rosa. Het organiseren van de groep gedifferentieerde leerlingen, op snelheid en niveau, met behulp van de ‘instructietafel’ werkt goed. Leerlingen kunnen dan in hun eigen kleine groepje verder werken en komen per groep kort bij de leraar/begeleider om te bespreken hoe het met de voortgang gaat. Ervaringen kunt u uitwisselen met elkaar via dit zelfde weblog onder de titel: “Implementatiemodel Juan y Rosa”.

Er wordt dus nog steeds hard gewerkt aan de wensen die we in de 1e bijeenkomst, in 2011, met elkaar hebben uitgesproken:

  1. Het Spaans op de basisschool uit zijn isolement halen en door samenwerking sterker te maken
  2. Leren omgaan met de diversiteit in de groep van Spaanse leerlingen; diverse niveaus, diverse leerstijlen, diverse motivatie en werklust.
  3. Inbedding van het vak Spaans binnen de school aan de hand van de visie van de school
  4. De lessen Spaans uit de vrijwiligerssfeer halen en ook de financiële kant in balans brengen

Ik laat deze wensen staan, omdat ik erin geloof dat we hieraan met zijn allen nog steeds een bijdrage kunnen leveren.

Als u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een volgende netwerkbijeenkomst mail dan naar Klaas Doorlag of Karin Haan.

Antoinette Gerichhausen

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren